Afdruk

De merken Success Hotel Group, Success Hotel Management, Mike’s Urban Pub die op onze website worden gepresenteerd, hebben een licentie onder licentie van

Success Hotel Management GmbH
Bolzstraße 3
70173 Stuttgart

Algemeen directeur: Michael Friedrich, Manfred Friedrich
Bevoegde rechtbank: Stuttgart, Germany
HRB 225026
Identificatienummer voor de omzetbelasting volgens §27 a Wet op de omzetbelasting: DE176035365

Informatie over online geschillenbeslechting in overeenstemming met art. 14 lid 1 ODR-VO:
De Europese Commissie biedt een online platform voor geschillenbeslechting (OS) aan, dat u kunt bereiken viahttps://ec.europa.eu/consumers/odr/zoek.

foto’s van Shutterstock en zelfbeelden

Deze opdruk geldt ook voor websites die door Mike’s Holding GmbH worden geëxploiteerd.

Mike’s Holding GmbH
Bolzstraße 3
70173 Stuttgart

Algemeen directeur: Michael Friedrich
Bevoegde rechtbank: Stuttgart, Duitsland
HRB 755489
Identificatienummer voor de omzetbelasting volgens §27 a wet op de omzetbelasting: E305131639

Copyright

Success Hotel Management GmbH behoudt zich alle rechten voor, inclusief de rechten van fotomechanische reproductie, duplicatie en distributie via speciale processen (bijv. gegevensverwerking, gegevensdragers, datanetwerken). Success Hotel Management GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele zetfouten of voor de juistheid van de vermeldingen.

Gebruiksrecht

Alle teksten, alle foto’s, alle ontwerpelementen van deze website zijn – tenzij een ander copyright is aangegeven – voor de uitgever auteursrechtelijk beschermd. Elk gebruik buiten de nauwe grenzen van het auteursrecht is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Alle rechten voorbehouden. De afbeeldingen die gedeeltelijk op deze site worden gebruikt zijn van: Shutterstock

Merkenrecht

Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat de benamingen, handelsmerken, logo’s en merknamen die op deze website worden vermeld en getoond, eigendom zijn van de desbetreffende bedrijven en/of personen en onderworpen zijn aan het auteursrecht!

internetcondities

Het internet werkt als een decentraal netwerk met de tussentijdse opslag en overdracht van tijdelijke gegevens. Daarom kan er geen garantie worden gegeven voor het uitsluiten van manipulatie, onbedoelde vervalsing of het gebruik van alleen actuele gegevens (bijv. oude versie die nog in de cache staat) op het verbindingspad van de provider naar de gebruiker. Wij wijzen daarom op deze systeemgerelateerde beperking: U ontvangt deze gegevens onder de voorwaarden van het internet. Daarom kunnen wij de juistheid van de informatie en de correspondentie met de originele gegevens niet garanderen.

Success Hotel Group - Standort Hauptverwaltung Stuttgart: Schloss Stuttgart